ศูนย์เรียนรู้ มหาวิทยาลัยรังสิต

ฐานข้อมูลทุนวิจัย

คำค้น จะค้นหาจาก ชื่องานวิจัย ชื่อผู้วิจัย คำสำคัญ

ปี-เทอม หัวข้อ หัวหน้าโครงการ งบประมาณ (บาท)
2556-2 การสังเคราะห์สารนิพนธ์หลักสูตรผู้นำทางสังคมธุรกิจและการเมือง ของวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม ม.รังสิตระหว่างปี พ.ศ. 2551 - 2555 ดร. ชอบวิทย์ ลับไพรี 29,300