ศูนย์เรียนรู้ มหาวิทยาลัยรังสิต

ข้อมูลทุนวิจัย

การสังเคราะห์สารนิพนธ์หลักสูตรผู้นำทางสังคมธุรกิจและการเมือง ของวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม ม.รังสิตระหว่างปี พ.ศ. 2551 - 2555
2556
2
29,300 บาท
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม