ศูนย์เรียนรู้ มหาวิทยาลัยรังสิต

Highlight & News

ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเรื่อง การเรียนข้อเสนอโครงการ: ปัญหาวิจัย เลือกอย่างไรให้ตอบโจทย์ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับอาจารย์
เรื่อง “การเขียนข้อเสนอโครงการ: ปัญหาวิจัย เลือกอย่างไรให้ตอบโจทย์” 
ในวันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2557 เวลา 8.30-12.00 น. ณ ห้อง 1-302 ชั้น 3 อาคาร 1 (อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์)
 
อาจารย์ที่สนใจเข้าร่วม สามารถแจ้งชื่อ คณะวิชา และ หมายเลขโทรติดต่อ ได้ทาง email : คุณเกษสุดา ketsuda.c@rsu.ac.th หรือ ทาง FAX 02-791-5701 
ภายในวันที่ 3 มกราคม 2557 
 
*** ขออนุญาตสงวนสิทธิให้แก่ผู้ส่งรายชื่อก่อน 50 ท่านแรก ***


รายละเอียดโครงการ

https://drive.google.com/file/d/0B1oOBuRGUrc1UmMzX3g1Y2Q0MEk/edit?usp=sharing