ศูนย์เรียนรู้ มหาวิทยาลัยรังสิต

Highlight & News

ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการแต่งหน้าเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ

รับสมัครอาจารย์สุภาพสตรี จำนวนจำกัดเพียง 50 ท่าน เพื่อเข้าร่วมโครงการ

ในวันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 9.00-12.00น. ณ ห้อง 1-605 ชั้น 6 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์

โดย วิทยากรจาก VJ Pro-Makeup