ศูนย์เรียนรู้ มหาวิทยาลัยรังสิต

Highlight & News

เริ่มเปิดระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ เทอม S/2557 แล้วครับ

สามารถเข้าไปใช้ระบบประเมินได้ที่ http://ev.rsu.ac.th

สามารถประเมินได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 3 สิงหาคม 2557