ศูนย์เรียนรู้ มหาวิทยาลัยรังสิต

Highlight & News

โครงการฝึกอบรม “ทบทวนวรรณกรรมอย่างไรไม่ให้ผิดจรรยาบรรณ”

เนื่องด้วยศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน จัดให้มีโครงการฝึกอบรมสำหรับอาจารย์ เรื่อง “ทบทวนวรรณกรรมอย่างไรไม่ให้ผิดจรรยาบรรณ” 

ในวันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2559 เวลา 8.30 – 12.00 น. ณ ห้อง 1 – 302 ชั้น 3 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (อาคาร 1)

อาจารย์ที่สนใจเข้าร่วม สามารถแจ้งชื่อ คณะวิชา และ หมายเลขโทรติดต่อ ได้ทาง

  • Email : ศูนย์สนับสนุน isdc@rsu.ac.th
  • FAX 02-791-5720

ภายในวันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน 2559