ศูนย์เรียนรู้ มหาวิทยาลัยรังสิต

Highlight & News

ประกาศรับสมัครทุนวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 2)

เรียนบุคลากร มหาวิทยาลัยรังสิต

ขณะนี้ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน เปิดรับสมัครทุนวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนรอบที่ 2/2563 

สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถยื่นข้อเสนอโครงการได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึง  15 มกราคม 2564


โดยจะประกาศอนุมัติทุนในวันที่ 5 มีนาคม 2564

ขั้นตอนการสมัคร ขอให้ผู้ขอรับทุนจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัย (Proposal) เสนอต่อคณะกรรมการการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน โดยใช้รูปแบบที่ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน กำหนดโดยผู้ขอรับทุนสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย (ศสพ. RS1-11)  ได้ที่ https://isdc.rsu.ac.th/research/files

 

จากนั้นส่งเอกสารข้อเสนอโครงการและไฟล์ข้อเสนอโครงการ (Microsoft Word) 

มายัง ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน ชั้น 6 ห้อง 602C  อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (อาคาร 1) หรือทางอีเมล isdc@rsu.ac.th

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 5701 (คุณปนัดดา)