ศูนย์เรียนรู้ มหาวิทยาลัยรังสิต

Highlight & News

ประกาศรับสมัครทุนวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 1)

เรียนบุคลากร มหาวิทยาลัยรังสิต

         ขณะนี้ศูนย์เรียนรู้ เปิดรับสมัครทุนวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนรอบที่ 1/2564 

สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถยื่นข้อเสนอโครงการได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 31 สิงหาคม 2564

โดยจะประกาศให้ทุนในวันที่ 1 ตุลาคม 2564

ขั้นตอนการสมัคร ขอให้ผู้ขอรับทุนจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัย (Proposal) เสนอต่อคณะกรรมการการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน โดยใช้รูปแบบที่ศูนย์เรียนรู้กำหนด โดยผู้ขอรับทุนสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย (ศรร. RS1-11)  ได้ที่ https://lc.rsu.ac.th/research/files

 

จากนั้นส่งเอกสารข้อเสนอโครงการและไฟล์ข้อเสนอโครงการ (Microsoft Word) 

มายัง ศูนย์เรียนรู้ ชั้น 6 ห้อง 602C  อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (อาคาร 1) หรือทางอีเมล isdc@rsu.ac.th

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 5701 (คุณปนัดดา)