ศูนย์เรียนรู้ มหาวิทยาลัยรังสิต

ข้อมูลทุนวิจัย

Stress and Stress Coping Strategies of Nursing Students and Newly Graduated Nurses, School of Nursing, Rangsit University
ความเครียดและวิธีเผชิญความเครียดของนักศึกษาพยาบาลและพยาบาลจบใหม่ที่สำเร็จการศึกษาจากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
2557
1
42,620 บาท
คณะพยาบาลศาสตร์