ศูนย์เรียนรู้ มหาวิทยาลัยรังสิต

ข้อมูลทุนวิจัย

Personality Development of Institute of Aviation Students as a Preparatory Course for Student Pilots
การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเป็นศิษย์การบินของนักศึกษาสถาบันการบิน
2559
2
32,000 บาท
สถาบันการบิน