ศูนย์เรียนรู้ มหาวิทยาลัยรังสิต

ข้อมูลทุนวิจัย

Factors Affecting the Pass of Aeromedical Criteria of Student Pilots in Thailand
ปัจจัยที่มีผลต่อการผ่านเกณฑ์การตรวจวัดทางเวชศาสตร์การบินของศิษย์การบินในประเทศไทย
2563
1
53,200 บาท
สถาบันการบิน