ศูนย์เรียนรู้ มหาวิทยาลัยรังสิต

Weblog

Add Network Printer ง่ายนิดเดียว !! (HP LaserJet 5200 Printers)

สำหรับ Windows 7 นะครับ
 
**แต่ละเครื่องจำเป็นต้องมี Driver Printer ก่อน ในที่นี้คือรุ่น HP LaserJet 5200 Printers สามารถดาวน์โหลด Driver ได้จาก เว็บของ HP 
แต่ถ้าในกรณีที่มี Driver แล้วก็ไม่จำเป็นต้องดาวน์โหลดเพิ่ม
 
 1. 1. ไปที่ Start >> Control Panel >> Devices and Printers

   
 2. 2. คลิกที่ Add Printer

   
 3. 3. เลือก Add a local Printer จากนั้นกด Next

   
 4. 4. เลือก Create a new port และปรับ Type of port เป็น Standard TCP/IP Port จากนั้นกด Next

   
 5. 5. ใส่ Host name ว่า NPI6038BA (Printer แต่ละเครื่องไม่เหมือนกัน สามารถหาได้โดยการสั่ง print infomation ที่ตัวเครื่อง printer ) จากนั้นกด Next แล้วรอซักครู่ เครื่องจะทำการหาเครื่อง printer

   
 6. 6. เลือก Use the driver that is currently installed (หากกรณีไม่มี Driver Printer อาจจะต้อง ลงเพิ่ม) จากนั้นกด Next

   
 7. 7. ตั้งชื่อ Printer name (ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลง หรือหากมี Printer หลายตัวอาจจะตั้งชื่อให้เข้าใจได้ง่าย) จากนั้นกด Next

   
 8. 8. เสร็จเรียบร้อย สามารถ กด Print a test page เพื่อทดสอบก็ได้ จากนั้นกด Finish เป็นอันเสร็จขั้นตอน Add Printer

   
 9. 9. คลิกขวาที่ Printer เลือก Set as default printer เพื่อให้เป็นค่าเริ่มต้น